Neomura

Neomura là một nhánh gồm hai lĩnh vực của cuộc sốngArchaeaEukaryota. Nhóm được Thomas Cavalier-Smith đặt tên vào năm 2002.[1] Tên của nó có nghĩa là "những bức tường mới", phản ánh giả thuyết của ông rằng nó đã tiến hóa từ Bacteria và một trong những thay đổi chính là thay thế các thành tế bào peptidoglycan bằng các glycoprotein khác. Tính đến tháng 8 năm 2017, giả thuyết neomuran không được chấp nhận bởi hầu hết các công nhân; các phylogen phân tử cho thấy sinh vật nhân chuẩn có liên quan chặt chẽ nhất với một nhóm các loài khảo cổ và tiến hóa từ chúng, thay vì tạo thành một nhánh với tất cả các loài khảo cổ