Microsoft_Silverlight

Microsoft Silverlight là một nền tảng ứng dụng (application framework) để viết và chạy các ứng dụng Internet phong phú với sự nhấn mạnh về đa phương tiện, hình động, và đồ họa, với các tính năng và mục đích tương tự như của Adobe Flash. Môi trường thời gian chạy (hệ thống thực thi) cho Silverlight có sẵn như là một plug-in cho hầu hết các trình duyệt web. Trong khi những phiên bản đầu của Silverlight tập trung vào dòng phương tiện truyền thông (streaming media), các phiên bản hiện tại hỗ trợ đa phương tiện, đồ họahoạt hình (animation), và cung cấp cho các nhà phát triển hỗ trợ cho ngôn ngữ CLIcông cụ phát triển.Phiên bản hiện tại 4 được phát hành vào tháng 4 năm 2010.[3] Nó tương thích với nhiều trình duyệt web được sử dụng trên hệ điều hành Microsoft WindowsMac OS X. Các thiết bị di động, bắt đầu với điện thoại Windows Phone 7Symbian (seri 60), có khả năng được hỗ trợ trong năm 2010.[4][5] Một phần mềm miễn phí có tên là Moonlight, do Novell hợp tác phát triển cùng Microsoft để Silverlight có thể hoạt động tương thích với Linux, FreeBSD và các nền tảng mã nguồn mở khác. Tuy nhiên đến tháng 5 năm 2012, dự án đã bị dừng do không được phổ biến.