Melanesia
Melanesia

Melanesia

Melanesia (UK: / mɛləˈniːziə /, US: / mɛləˈniːʒə /) là một tiểu vùng[1] của Châu Đại Dương kéo dài từ đảo New Guinea ở tây nam Thái Bình Dương đến Biển Arafura và về phía đông đến Fiji.Khu vực này bao gồm bốn quốc gia độc lập Vanuatu, Quần đảo Solomon, Fiji và Papua New Guinea, cũng như tập thể đặc biệt của Pháp ở New Caledonia và khu vực Tây New Guinea của Indonesia. Hầu hết các khu vực là ở Nam bán cầu, với một vài hòn đảo nhỏ phía tây bắc của Tây New Guinea ở Bắc bán cầu.Cái tên Melanesia (theo tiếng Pháp Mélanésie) được Jules Dumont d'Urville sử dụng lần đầu tiên vào năm 1832 để biểu thị một nhóm dân tộc và địa lý của những hòn đảo mà cư dân mà ông nghĩ là khác biệt với Micronesia và Polynesia.