Marvin_Bush
Marvin_Bush

Marvin_Bush

Marvin Pierce Bush (sinh ngày 22 tháng 10 năm 1956) là con trai áp út của Tổng thống Mỹ George H. W. BushBarbara Pierce, và em trai của Tổng thống George W. Bush, Jeb Bush, Neil và Dorothy. Vợ ông là Margaret Conway (nhũ danh Molster) có hai con đã được thông qua từ Trung tâm Gladney ở Ft. Worth, Texas: một cô con gái, Marshall, và một con trai, Walker.