Manchester_United_Supporters'_Trust

Manchester United Supporters 'Trust (tên viết tắt là: MUST, trước đây là Shareholders United) là hội cổ động viên trung tín (supporters' trust) của Manchester United F.C., ​​được công nhận bởi Supporters Direct. Hội tìm cách tăng cường ảnh hưởng của những người hâm hộ lên tương lai của câu lạc bộ thông qua quyền sở hữu dân chủ của cổ động viên. Với một tập hợp hơn 200.000 thành viên,[1] MUST là hội cổ động viên trung tín lớn nhất ở Vương quốc Liên hiệp Anh. Các thành viên MUST hy vọng có thể bơm tiền của mình để mua lại một lượng cổ phần tương đối của câu lạc bộ trong tương lai nếu có cơ hội.