Lockheed_Martin

Lockheed Martin (NYSELMT) là một hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật tân tiến quốc phòng. Công ty được thành lập năm 1995 bởi sự sáp nhập của Lockheed với Martin Marietta. Trụ sở chính đặt tại Bethesda, Maryland, một cộng đồng dân cư ở hạt Montgomery, Maryland, có 135.000 nhân viên trên toàn thế giới. Chủ tịchCEO từ năm 2013 là bà Marillyn Hewson.Lockheed Martin là công ty hợp đồng quốc phòng lớn nhất thế giới (theo doanh thu quốc phòng)(đứng ngay trên Boeing).[1] Vào năm 2005, 95% doanh thu của Lockheed Martin là từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, các cơ quan liên bang khác của Hoa Kỳ, và các khách hàng quân đội nước ngoài.

Lockheed_Martin

Thành lập 1912 (năm 1995, lấy tên hiện nay)
Loại hình công ty công (NYSE: LMT)
Ngành nghề Hàng khôngquốc phòng
Số nhân viên 135.000+
Website www.lockheedmartin.com
Trụ sở chính Tổng hành dinh ở Bethesda, Maryland; các địa điểm khác trên 45 tiểu bang Hoa Kỳ và 56 nước
Sản phẩm hệ thống ATC, tên lửa liên lục địa, đạn, phần tử NMD, máy bay chuyên chở, máy bay chiến đấu, radar, vệ tinh, tên lửa Atlas, phi thuyền Orion cho NASA, các thứ khác
Nhân viên chủ chốt Marillyn Hewson: Chủ tịch, President, và CEO
Doanh thu $35.526 tỷ (2004), tàng trữ $74 tỉ và tiền mặt tự do là $2.155 tỷ.