Lớp_Hình_nhện
Lớp_Hình_nhện

Lớp_Hình_nhện

Acarina
Amblypygi
Araneae
†Haptopoda
Opiliones
Palpigradi
†Phalangiotarbida
Pseudoscorpionida
Ricinulei
Schizomida
Scorpiones
Solifugae
Thelyphonida
Lớp Hình nhện là một lớp động vật chân khớp trong phân ngành Chelicerata. Tất cả các loài trong nhóm này có 8 chân đốt, mặc dù một cặp chân trước ở một số loài đã biến thành chức năng cảm giác, trong khi một số loài khác, các phần phụ khác nhau có thể phát triển đủ lớn để tạo thành một cặp chân không lồ. Tên khoa học của nó Arachnida có nguồn gốc từ tiếng Hy Lap ἀράχνη (aráchnē), nghĩa là "nhện".[2]Hầu hết các loài còn tồn tại trong lớp này đều sống trên lục địa. Tuy nhiên, có một số sống trong môi trường nước ngọt, ngoại trừ tầng nước mặt, và sống trong môi trường biển. Có hơn 100.000 loài đã được miêu tả bao gồm nhện, bọ cạp, opiliones, tick, bọ veSolifugae.[3]