Lớp (sinh học)

Trong phân loại sinh học, một lớp là một cấp bậc nằm trên ngành và dưới bộ.Ví dụ Mammalia là một lớp được sử dụng trong phân loại các loài chó, mèo mà ngành của nó là Chordata (các động vật có dây sống) và bộ chứa chúng là Carnivora (các động vật có vú và ăn thịt).