Lịch sử Trái Đất
Lịch sử Trái Đất

Lịch sử Trái Đất

Lịch sử Trái Đất trải dài khoảng 4,55 tỷ năm, từ khi Trái Đất hình thành từ Tinh vân Mặt Trời cho tới hiện tại. Bài viết này đưa ra 1 khái quát chung, tóm tắt những lý thuyết khoa học được nhiều người công nhận hiện tại.Trong bài này, để giúp độc giả dễ tưởng tượng, toàn bộ lịch sử Trái Đất được miêu tả trong 1 khoảng thời gian tượng trưng bằng 24 giờ. Thời điểm bắt đầu là 0 giờ, chính xác vào 4,55 tỷ năm trước, và kết thúc, 24 giờ, ở thời điểm hiện tại. Mỗi giây tượng trưng trong khoảng thời gian này tương đương với khoảng 53.000 năm.Vụ nổ lớn và nguồn gốc của vũ trụ, được ước tính đã xảy ra khoảng 13,8 tỷ năm trước, tương đương với việc ta lấy mốc của nó là 3 ngày trước đây - 2 ngày trước khi chiếc đồng hồ của riêng chúng ta (hệ Mặt Trời) bắt đầu chuyển động.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Lịch sử Trái Đất http://www.biologydirect.com/content/1/1/8 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/175962 http://www.nature.com/nature/journal/v396/n6707/fu... http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S... http://www.scientificamerican.com/article/did-life... http://www.scientificamerican.com/article/getting-... http://www.scientificamerican.com/article/when-did... http://www.theguardian.com/technology/2005/dec/20/... http://www.uni-muenster.de/GeoPalaeontologie/Palae... http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/birds/archae...