Kháng thể
Kháng thể

Kháng thể

Kháng thể là các phân tử immunoglobulin (có bản chất glycoprotein), do các tế bào lympho B cũng như các tương bào (Plasma - biệt hóa từ lympho B) tiết ra để hệ miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ, chẳng hạn các vi khuẩn hoặc virus. Mỗi kháng thể chỉ có thể nhận diện một epitope kháng nguyên duy nhất.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Kháng thể http://www.cellsalive.com/antibody.htm http://www.ihcworld.com/antibody_staining.htm http://www.ihcworld.com/ihcmall http://www.immunoportal.com http://www.bio.davidson.edu/Courses/Immunology/Stu... http://www.med.sc.edu:85/mayer/IgStruct2000.htm http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/ress/logi... http://perso.club-internet.fr/alloageo/immunologie... http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=... http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=...