Kết_hợp_dân_sự

Được công nhậnKết hợp dân sự, chung sống có đăng ký (tiếng Anh: civil union, civil partnerships (Anh), registered partnerships (Cộng hòa Séc), life partnerships (Đức) tùy theo mỗi nước) là chung sống có đăng ký cho các cặp đôi cùng giới, một hình thức tương tự như hôn nhân. Bắt đầu ở Đan Mạch năm 1989, luật pháp cho phép kết hợp dân sự[1],[2]. Nhiều nước phát triển khác, như Na Uy vào năm 1993[3] lúc chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới cũng thực hiện tương tự để những cặp đôi đồng giới hợp pháp hóa việc chung sống với nhau và hưởng các quyền, nghĩa vụ tương tự như hôn nhân của các cặp khác giới.Một số người nhận xét đây là hình thức “bình đẳng nhưng tách biệt”, nghĩa là vẫn có sự bất bình đẳng. Tuy nhiên kết hợp dân sự được coi là một bước đệm để các quốc gia này thực hiện công nhận hôn nhân đồng tính.[4],[5]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Kết_hợp_dân_sự http://www.consellgeneral.ad/fitxers/documents/lle... http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfra... http://www.chiefminister.act.gov.au/media.asp?medi... http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2000/03/02_... http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/... http://www.nydailynews.com/opinions/2009/04/21/200... http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopic... http://www.nytimes.com/1989/10/02/world/rights-for... http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=... http://bundesrecht.juris.de/lpartg/index.html