Joseph_Stalin

Kế nhiệm Nikolai Bulganin
sau giai đoạn bỏ trống
Con cái Yakov Dzhugashvili
Vasily Dzhugashvili
Svetlana Alliluyeva
Đảng chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô
Cha mẹ Besarion JughashviliKetevan Geladze
Năm tại ngũ 1943–1953
Chỉ huy Tất cả (lãnh đạo tối cao)
Vợ, chồng Ekaterina Svanidze (1906–1907)
Nadezhda Alliluyeva (1919–1932)
Nơi an nghỉ Lăng Lenin, Moskva (1953–1961)
Nghĩa trang tường Điện Kremli, Moskva (từ năm 1961)
Tiền nhiệm Semyon Timoshenko
Phục vụ Quân đội Liên Xô
Biệt danh Koba
Tham chiến Chiến tranh Xô - Đức
Chữ ký
Sinh
Ioseb Besarionis dze Jugashvili

21 tháng 12 (lịch Gregorius) năm 1878
Gori, Tiflis, Đế quốc Nga
Cấp bậc Nguyên soái Liên Xô (1943–1953).
Tặng thưởng

Mất 5 tháng 3 năm 1953 (74 tuổi)
Kuntsevo Dacha, Kuntsevo, CHXHCNXVLB Nga, Liên Xô
Thuộc  Liên Xô