Johnny_&_Associates

Johnny & Associates, Inc. (株式会社ジャニーズ事務所 Kabushikigaisha Janīzu Jimusho) là một công ty quản lý nghệ sĩ của Nhật Bản được thành lập bởi Johnny Kitagawa vào năm 1962. Johnny & Associates huấn luyện và phát triển các nhóm thần tượng nam, được biết đến là "Johnny's" (ジャニーズ Janīzu)[1][2] tại Nhật Bản.