John Stuart Mill
John Stuart Mill

John Stuart Mill

John Stuart Mill (sinh ngày 20 tháng 5 năm 1806 – mất ngày 8 tháng 5 năm 1873), thường được viết dưới tên J. S. Mill, là nhà triết học, kinh tế chính trị và là công chức người Anh. Là một trong những nhà tư tưởng gây ảnh hưởng nhất lịch sử chủ nghĩa tự do, ông đóng góp trong nhiều lĩnh vực như lí thuyết xã hội,kinh tế chính trị, lý thuyết chính trị, và kinh tế chính trị. Mill được coi là “Nhà triết học Anh ngữ lớn nhất thế kỉ 19",[1] Tư tưởng của ông về tự do bảo vệ cho quyền tự do cá nhân đối lập với mô hình nhà nước vô hạn và kiểm soát xã hội.[2]Mill đề cao chủ nghĩa chủ nghĩa thực dụng, một lí thuyết đạo đức được phát triển bởi triết gia tiền nhiệm Jeremy Bentham. Ông cũng tham gia nghiên cứu phương pháp luận khoa khoa học, dù kiến thức của ông về lĩnh vực này dựa trên tác phẩm của người khác, đáng chú ý là William Whewell, John Herschel, và Auguste Comte, và nghiên cứu được thực hiện bởi Alexander Bain. Mill tham gia bút chiến với Whewell.[3]Là thành viên của Đảng Tự Do, Mill cũng là thành viên thứ 2 của Quốc Hội Anh kêu gọi cho quyền bầu cử của Phụ nữ sau Henry Hunt vào năm 1832.[4][5]

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: John Stuart Mill http://ebooks.adelaide.edu.au/m/mill/john_stuart/ //nla.gov.au/anbd.aut-an35351912 http://www.quadrant.org.au/magazine/issue/2009/12/... http://www.earlymoderntexts.com/ http://fvergara.com/Halevy.pdf http://www.fvergara.com/QUALITY.doc http://hansard.millbanksystems.com/commons/1868/ap... http://www.newyorker.com/arts/critics/atlarge/2008... http://prq.sagepub.com/content/early/2016/01/07/10... http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VDY...