Isoprene

Không tìm thấy kết quả Isoprene

Bài viết tương tự

English version Isoprene


Isoprene

Số CAS 78-79-5
ChEBI 35194
InChI
đầy đủ
  • 1/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
SMILES
đầy đủ
  • CC(=C)C=C

Điểm sôi 34.067 °C (34.340 K; 61.353 °F)
Khối lượng mol 68.12 g/mol
Công thức phân tử C5H8
Khối lượng riêng 0.681 g/cm3
Điểm nóng chảy −143,95 °C (129,20 K; −227,11 °F)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Ảnh Jmol-3D ảnh
PubChem 6557
Tên khác 2-Metyl-1,3-butadien
Isopren
KEGG C16521