Isopren
Isopren

Isopren

CC(=C)C=CIsoprene hoặc 2-metyl-1,3-butadien, là một hợp chất hữu cơ phổ biến có công thức CH 2 = C (CH 3) −CH = CH 2. Ở dạng nguyên chất, nó là một chất lỏng dễ bay hơi không màu. Isoprene được sản xuất bởi nhiều loại thực vật và động vật [1] (bao gồm cả con người) và polyme của nó là thành phần chính của cao su tự nhiên. CG Williams đặt tên cho hợp chất này vào năm 1860 sau khi thu được nó từ sự phân hủy nhiệt (nhiệt phân) cao su tự nhiên; ông đã suy luận đúng công thức thực nghiệm C 5 H 8.[2][3]

Isopren

Điểm nóng chảy −143,95 °C (129,20 K; −227,11 °F)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Tên khác 2-Metyl-1,3-butadien
Isopren
InChI
đầy đủ
  • 1/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Số CAS 78-79-5
ChEBI 35194
Công thức phân tử C5H8
Điểm sôi 34.067 °C (34.340 K; 61.353 °F)
PubChem 6557
Khối lượng riêng 0.681 g/cm3
Khối lượng mol 68.12 g/mol
Ảnh Jmol-3D ảnh
KEGG C16521
SMILES
đầy đủ
  • CC(=C)C=C