Isopren
Isopren

Isopren

CC(=C)C=CIsoprene hoặc 2-metyl-1,3-butadien, là một hợp chất hữu cơ phổ biến có công thức CH 2 = C (CH 3) −CH = CH 2. Ở dạng nguyên chất, nó là một chất lỏng dễ bay hơi không màu. Isoprene được sản xuất bởi nhiều loại thực vật và động vật [1] (bao gồm cả con người) và polyme của nó là thành phần chính của cao su tự nhiên. CG Williams đặt tên cho hợp chất này vào năm 1860 sau khi thu được nó từ sự phân hủy nhiệt (nhiệt phân) cao su tự nhiên; ông đã suy luận đúng công thức thực nghiệm C 5 H 8.[2][3]

Isopren

InChI
đầy đủ
  • 1/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Khối lượng riêng 0.681 g/cm3
Điểm sôi 34.067 °C (34.340 K; 61.353 °F)
PubChem 6557
KEGG C16521
Công thức phân tử C5H8
Số CAS 78-79-5
Tên khác 2-Metyl-1,3-butadien
Isopren
ChEBI 35194
Khối lượng mol 68.12 g/mol
SMILES
đầy đủ
  • CC(=C)C=C

Ảnh Jmol-3D ảnh
Điểm nóng chảy −143,95 °C (129,20 K; −227,11 °F)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]