International Plant Names Index

International Plant Names Index (bằng tiếng Anh, viết tắt: IPNI) là một "cơ sở dữ liệu tên gọi và chi tiết thư mục cơ bản đi kèm về thực vật có hạt, dương xỉthạch tùng."[2] Cơ sở dữ liệu này bao quát chủ yếu tên gọi ở cấp độ loàichi.[3] IPNI cũng có danh sách chuẩn hóa tên viết tắt các tác giả, ban đầu dựa trên Authors of Plant Names nhưng liên tục bổ sung tên và từ viết tắt mới. IPNI miễn phí.

International Plant Names Index

Xếp hạng Alexa 464,265 tháng 11 năm 2013[cập nhật][1]
Chủ sở hữu Plant Names Project
Loại website Cơ sở dữ liệu
Bắt đầu hoạt động 1999
Tạo bởi Vườn thực vật hoàng gia Kew, Phòng mẫu cây Đại học Harvard và Phòng mẫu cây Quốc gia Úc
Website ipni.org
Yêu cầu đăng ký Không yêu cầu
Thương mại Không