In 3D trong xây dựng
In 3D trong xây dựng

In 3D trong xây dựng

In 3D Xây dựng (c3Dp) hoặc In Xây dựng 3D (3DCP) đề cập đến các công nghệ khác nhau sử dụng in 3D làm phương pháp cốt lõi để chế tạo các tòa nhà hoặc các cấu kiện xây dựng. Các thuật ngữ thay thế cũng được sử dụng, chẳng hạn như Sản xuất đắp dần quy mô lớn (LSAM), hoặc Xây dựng tự do (FC), cũng liên quan đến các nhóm phụ như 'Bê tông 3D', được sử dụng để chỉ các công nghệ ép đùn bê tông.Có nhiều phương pháp in 3D được sử dụng ở quy mô xây dựng, bao gồm các phương pháp chính sau: đùn (bê tông /xi măng, sáp, bọt, polyme), kết dính bột (liên kết polymer, liên kết phản ứng, thiêu kết) và hàn đắp. In 3D ở quy mô xây dựng sẽ có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực tư nhân, thương mại, công nghiệp và công cộng. Lợi thế tiềm năng của các công nghệ này bao gồm xây dựng nhanh hơn, chi phí lao động thấp hơn, tăng độ phức tạp và / hoặc độ chính xác, tích hợp nhiều hơn các chức năng và ít chất thải sinh ra.Một số phương pháp tiếp cận khác nhau đã được chứng minh cho đến nay bao gồm việc chế tạo tại chỗ và ngoài công trường các tòa nhà và các cấu kiện xây dựng, sử dụng robot công nghiệp, hệ thốngcầu trục và các phương tiện tự hành. Trình diễn công nghệ in 3D xây dựng cho đến nay đã bao gồm chế tạo nhà ở, cấu kiện xây dựng (tấm ốp và tấm kết cấu và cột), cầu và cơ sở hạ tầng dân dụng[1], rạn san hô nhân tạo, theo dõi và điêu khắc.Công nghệ này đã gia tăng đáng kể tính phổ biến trong những năm gần đây khi nhiều công ty mới nổi lên trên thị trường, bao gồm một số công ty được hỗ trợ bởi những ông lớn trong ngành xây dựng. Điều này dẫn đến một số cột mốc quan trọng, chẳng hạn như tòa nhà in 3D đầu tiên (Winsun), cây cầu in 3D đầu tiên (D-Shape), chi tiết in 3D đầu tiên trong một tòa nhà công cộng (XtreeE), tòa nhà in 3D đầu tiên ở châu Âu và CIS (Specavia), tòa nhà in 3D đầu tiên ở Châu Âu được chính quyền (3DPrinthuset) chấp thuận hoàn toàn và rất nhiều công trình khác.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: In 3D trong xây dựng http://www.google.com.ag/patents/WO2006100556A2?cl... http://doggerel.arup.com/a-view-from-the-leading-e... http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-... http://www.bbc.com/news/technology-27221199 http://www.constructionweekonline.com/article-4343... http://www.freefab.com http://inhabitat.com/dubai-debuts-worlds-first-ful... http://www.lafargeholcim.com/lafargeholcim-innovat... http://www.new-territories.com/download/ive%20hear... http://nextbigfuture.com/2013/09/3d-printing-of-lu...