ISO_3166-2:KP

ISO 3166-2:KP là mục nhập cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong ISO 3166-2, một phần của tiêu chuẩn ISO 3166 tiêu chuẩn được công bố bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), trong đó xác định mã cho tên của các phân khu chính (ví dụ: tỉnh hoặc bang) của tất cả các quốc gia được mã hóa theo ISO 3166-1.Hiện tại đối với Bắc Triều Tiên, mã ISO 3166-2 được xác định cho 1 thành phố đô thị, 1 thành phố thủ đô, 1 thành phố đặc biệt và 9 tỉnh. Tất cả chúng ngoại trừ thành phố đô thị là các phân khu cấp tỉnh. Ba khu vực hành chính đặc biệt, ví dụ, Khu công nghiệp Kaesong, Vùng du lịch Núi Kim CươngĐặc khu hành chính Sinuiju, không được liệt kê.Mỗi mã bao gồm hai phần, cách nhau bởi dấu gạch nối. Phần đầu tiên là KP, mã ISO 3166-1 alpha-2 của Triều Tiên. Phần thứ hai là hai chữ số: