IOS 5

iPod Touch
iPad
iOS 5 là phiên bản lớn thứ năm của iOS, hệ điều hành trên điện thoại di động của công ty Apple Inc.. iOS 5 được phát triển tiếp nối từ iOS 4. Phiên bản được công bố tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của hãng vào ngày 6 tháng 6 và được phát hành rộng rãi vào ngày 12 tháng 10 năm 2011. Bản kế tiếp của iOS 5 là iOS 6, phát hành ngày 19 tháng 9 năm 2012.[1]

IOS 5

Loại hạt nhân Hybrid (XNU)
Website chính thức iOS 5 tại Wayback Machine (lưu trữ ngày 10 tháng 9 năm 2012)
Sản phẩm sau iOS 6
Phát hành lần đầu 12 tháng 10, 2011; 8 năm trước
Sản phẩm trước iOS 4
Phiên bảnmới nhất 5.1.1 / 7 tháng 5, 2012; 7 năm trước
Nhà phát triển Apple Inc.
Nền tảng
Giấy phép Proprietary EULA except for open-source components
Kiểu mã nguồn Closed, with open source components

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: IOS 5 http://appleinsider.com/articles/11/11/17/users_re... http://appleinsider.com/articles/11/12/16/new_ios_... http://www.bgr.com/2011/11/01/audio-echo-bug-plagu... http://www.businessinsider.com/updating-to-ios-5-2... http://www.huffingtonpost.com/2012/03/07/ios-51-up... http://www.infoworld.com/article/2735900/mobile/io... http://www.macworld.com/article/1160366/ios5_notif... http://www.macworld.com/article/1162647/icloud_to_... http://www.macworld.com/article/1162984/ios-apps/i... http://www.macworld.com/article/1162991/up_close_w...