IEEE

Nhân vật chính Stephen Welby (Giám đốc điều hành & COO)
José M. F. Moura (Chủ tịch & CEO)
Loại Hội nghề nghiệp
Mã số thuế 13-1656633[1]
Nguồn gốc Hợp nhất của Hội Kỹ sư điện Hoa Kỳ (AIEE) và Hội Kỹ sư Vô tuyến điện (IRE)
Tiêu điểm Điện, điện tử, truyền thông, kỹ nghệ máy tính, khoa học máy tính và công nghệ thông tin[2]
Thành lập 1 tháng 1 năm 1963; 57 năm trước (1963-01-01)
Trang web www.ieee.org
Doanh thu 413 triệu USD
Vị trí
Thành viên 420.000+
Phương pháp Tiêu chuẩn, hội thảo và ấn bản phẩm công nghiệp
Vị thế pháp lý 501(c)(3) Tổ chức phi lợi nhuận