Hip_hop
Hip_hop

Hip_hop

Hip hop[1][2] hoặc nhạc rap[2][3][4] là một thể loại âm nhạctrào lưu văn hóa xuất hiện từ thập niên 1970 tại Bronx, New York. Nền văn hóa này xuất thân và phát triển ở những khu ghetto (thường là những nơi ở tập trung của những người nghèo, người da màu, nơi thường gắn liền với nhiều tệ nạn xã hội và băng đảng).

Hip_hop

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Hip_hop http://allmusic.com/explore/genre/rap-d1 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/665039/r... http://www.credoreference.com/ http://books.google.com/books?id=DCNC_qGcgkgC&prin... http://www.hiphoppow.com/concept-hip-hop-songs.htm... http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/wll/2001... http://www.jamaicans.com/music/articles_reggae/whe... http://articles.latimes.com/1989-04-02/entertainme... http://www.merriam-webster.com/dictionary/hip%20ho... http://worldmusic.nationalgeographic.com/view/page...