Hai Bà Trưng
Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng (chữ Nôm: 𠄩婆徵; 14 - 43), là tên gọi chung của hai chị em Trưng Trắc (徵側) và Trưng Nhị (徵貳), hai người phụ nữ được đánh giá là anh hùng dân tộc của người Việt. Trong sử sách, hai bà được biết đến như những thủ lĩnh khởi binh chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán, lập ra một quốc gia với kinh đô tại Mê Linh và Trưng Trắc tự phong là Nữ vương. Thời kì của hai bà xen giữa Bắc thuộc lần 1Bắc thuộc lần 2 trong lịch sử Việt Nam. Đại Việt sử ký toàn thư coi Trưng Trắc là một vị vua trong lịch sử, với tên gọi Trưng Nữ vương (徵女王).Sau khi cuộc khởi nghĩa này bị quân Đông Hán dưới sự chỉ huy của Mã Viện đánh bại, theo chính sử Trung Quốc thì hai bà đã bị chặt đầu đem về Lạc Dương. Theo tục truyền thì vì không muốn chịu khuất phục, Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống dòng sông Hát Giang tuẫn tiết.Ngoài chính sử, cuộc đời và sự nghiệp của Hai Bà Trưng được phản ánh trong rất nhiều ngọc phả và thần phả. Vì sự thiếu thống nhất giữa các nguồn tài liệu, nhiều sử gia đã dùng nguồn thần phả, ngọc phả bổ sung cho cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Hai Bà Trưng

Tên đầy đủThụy hiệu
Tên đầy đủ
Trưng Trắc (徵側)
Thụy hiệu
Trưng Thánh vương[1]
(徵聖王)
Linh Trinh Nhị phu nhân[2]
(靈貞二夫人)
Kính Thắng phu nhân[3]
(敬勝夫人)
Kính Thắng Bảo Thuận phu nhân[4]
(敬勝保順夫人)
Tại vị 40 - 43

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Hai Bà Trưng http://www.bbc.com/vietnamese/science/story/2005/0... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/607295 http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvs... http://www.viet.rfi.fr/van-hoa/20121012-hai-ba-tru... http://www.bbc.co.uk/vietnamese/science/story/2005... http://hanoimoi.com.vn/Ban-in/1000_nam_thang_long/... http://gialam.gov.vn/gialam/portal/News-details/15... http://www.haiphong.gov.vn/PortalFolders/ImageUplo... http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/... http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/...