Họ_Đậu
Họ_Đậu

Họ_Đậu

Caesalpinioideae - Vang (gồm cả Mimosoideae - Trinh nữ)
Cercidoideae
Detarioideae
Dialioideae
Duparquetioideae
Faboideae - ĐậuHọ Đậu hay còn gọi họ Cánh bướm (danh pháp khoa học: Fabaceae, đồng nghĩa: Leguminosae,[3] Papilionaceae[3]) là một họ thực vật trong bộ Đậu. Đây là họ thực vật có hoa lớn thứ ba, sau họ Phong lanhọ Cúc, với khoảng 730 chi và 19.400 loài.[4][5] Các loài đa dạng tập trung nhiều trong các phân họ Trinh nữ (Mimosoideae) và phân họ Đậu (Faboideae), và chúng chiếm khoảng 9,4% trong tổng số loài thực vật hai lá mầm thật sự.[6] Ước tính các loài trong họ này chiếm 16% các loài cây trong vùng rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ. Ngoài ra, họ này cũng có mặt nhiều ở các rừng mưa và rừng khô nhiệt đới ở châu Mỹchâu Phi.[7] Cho đến nay vẫn còn những tranh cãi về việc họ này bao gồm 3 phân họ hay tách các phân họ của nó thành các họ riêng biệt. Có rất nhiều thông tin về dữ liệu phân tử và hình thái học chứng minh họ Đậu là một họ đơn ngành.[8] Quan điểm này được xem xét không chỉ ở cấp độ tổng hợp khi so sánh các nhóm khác nhau trong họ này và các quan hệ họ hàng của chúng mà còn dựa trên các kết quả phân tích về phát sinh loài gần đây dựa trên ADN.[9][10][11] Các nghiên cứu này xác nhận rằng họ Đậu là một nhóm đơn ngành và có quan hệ gần gũi với các họ trong bộ Đậuhọ Viễn chí (Polygalaceae), họ Suyên biển (Surianaceae), và họ Quillajaceae.[12]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Họ_Đậu http://www.me.gov.ar/efeme/ceibo/index.html http://www.anbg.gov.au/emblems/aust.emblem.html http://www.biodiversitas.org.br/floraBr/apg2.pdf http://pgrc3.agr.ca/cgi-bin/npgs/html/family.pl?44... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/199651 http://delta-intkey.com http://delta-intkey.com/angio/www/legumino.htm http://www.ingentaconnect.com/content/nrc/bot/2008... http://www.kewbooks.com/asps/ShowDetails.asp?id=50... http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleUR...