Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (sinh 1934) là một Hồng y người Việt Nam của Giáo hội Công giáo Rôma và hiện đảm nhận vai trò Hồng y đẳng Linh Mục nhà thờ San Giustino. Ông từng đảm trách vai trò Tổng giám mục chính tòa Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam[1] và thành viên Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích và Bộ Truyền giáo Tòa Thánh.[2]Phạm Minh Mẫn sinh tại Hòa Thành, Cà Mau, thuộc Giáo phận Cần Thơ. Từ năm 10 tuổi, cậu bé Mẫn đi theo con đường tu học của mình và theo học nhiều chủng viện cho đến năm 1965 thì được thụ phong linh mục. Sau khi được thụ phong, linh mục Mẫn đảm nhiệm vai trò giáo sư cũng như Giám đốc Tiểu chủng viện Cái Răng, Cần Thơ. Năm 1968, Giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang cử ông đi du học tại Hoa Kỳ và đậu Tiến sĩ về giáo dục năm 1971. Trở về Việt Nam, linh mục Mẫn tiếp tục làm giáo sư Tiểu chủng viện Cái Răng. Từ năm 1974, ông là Giám đốc Tiểu chủng viện Á Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ và đến năm 1976 thì ông phụ trách việc đào tạo linh mục của giáo phận Cần Thơ. Năm 1988, ông được bổ nhiệm làm giám đốc tiên khởi của Đại chủng viện Thánh Quý – Cần Thơ.Tháng 2 năm 1993, Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Phạm Minh Mẫn làm Giám mục phó với quyền kế vị Giáo phận Mỹ Tho. Lễ tấn phong giám mục được cử hành vào tháng 8 cùng năm tại Cần Thơ. Tháng 3 năm 1998, Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức loan báo Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn làm Tổng giám mục của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.Tháng 10 năm 2003, Giáo hoàng Gioan Phaolô II trao mũ Hồng y và tước hiệu Hồng y Linh mục Nhà thờ San Giustino cho Tổng giám mục Phạm Minh Mẫn, sau khi được đưa vào danh sách các tân Hồng y vào ngày 28 tháng 9 trước đó. Tháng 11 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm thành viên Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích và Thánh Bộ Truyền giáo Tòa Thánh Vatican. Với tước vị hồng y, ông đi dự hai Mật nghị Hồng y vào năm 2005, chọn Giáo hoàng Biển Đức XVI và năm 2013, chọn Giáo hoàng Phanxicô.Ngày 22 tháng 3 năm 2014, Giáo hoàng Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm chức tổng giám mục tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh của Hồng y Phạm Minh Mẫn vì lý do tuổi tác. Tổng giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc đương nhiên lên kế nhiệm ông.

Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Hết nhiệm Ngày 1 tháng 3 năm 1998
Thăng Hồng y Ngày 21 tháng 10 năm 2003
Tòa Giáo phận Mỹ Tho
Bổ nhiệm Ngày 22 tháng 3 năm 1993
Kế nhiệm Khuyết vị
Tựu nhiệm Ngày 12 tháng 8 năm 1993
Các chức khác Hồng y đẳng linh mục Nhà thờ San Giustino (từ 2003)
Thụ phong Ngày 25 tháng 5 năm 1965
Tên khai sinh Phạm Minh Mẫn
Giáo hội Công giáo Rôma
Tiền nhiệm Anrê Nguyễn Văn Nam
Tấn phong Ngày 11 tháng 8 năm 1993
Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh
Khẩu hiệu Như Thầy yêu thương
Sinh 5 tháng 3, 1934 (85 tuổi)
Hòa Thành, Cà Mau
Giáo tỉnh Giáo tỉnh Sài Gòn

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/09/1309... http://vi.chatamvn.com/tin-tuc/ghvn/item/ph%C3%A1i... http://conggiao.info/dhy-gioan-baotixita-pham-minh... http://saigonecho.info/main/doisong/tongiao/16966-... http://www.chuahuenghiem.net/tin-tuc/ngai-tong-gia... http://giaophanxuanloc.net/tin-giao-hoi/thong-bao-... http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20130908/23060 http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20161030/37067 http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bphmm.htm... http://giaophanthaibinh.org/a4632/Duc-Hong-y-Gioan...