Giờ Trái Đất

Giờ Trái Đất (tiếng Anh: Earth Hour) là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 60 phút (từ 20h30 đến 21h30 (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Bắt đầu từ năm 2007Sydney, số người tham gia chỉ có 2 triệu người. Nhờ các phương tiện truyền thông, số người năm 2008 là 50 triệu và năm 2009 là hơn 1 tỷ người, hơn 4000 thành phố. Năm 2010 có 126 nước tham gia.

Giờ Trái Đất

Lần tới Lỗi biểu thức: Dư toán tử <
Ngày 30 tháng 3 năm 2019, từ 8:30 đến 9:30 tối

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Giờ Trái Đất http://www.go-green.ae/greenstory_view.php?storyid... http://www.hsbc.ae/1/2/personal/earth-hour http://www.business-standard.com/article/current-a... http://www.cbre.com/about/media-center/2013/03/25/... http://news.hiltonworldwide.com/index.cfm/news/hil... http://www.ikea.com/ms/en_CN/campaigns/earthhour/2... http://www.newscenter.philips.com/me_en/standard/n... http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/ma... http://www.thestar.com/News/GTA/article/594450 http://www.thisweekbangalore.com/woodland-brings-e...