Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo toàn quốc của Việt Nam, là đại diện tăng, ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, là thành viên các tổ chức Phật giáo Quốc tế mà Giáo hội tham gia[1] là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam[4]. Giáo hội được thành lập sau Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Quán Sứ, Hà Nội, được triệu tập bởi Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam vào ngày 7 tháng 11 năm 1981 nhằm thống nhất tất cả sinh hoạt Phật giáo của tăng ni, phật tử Việt Nam. Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay là đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Ngoài Văn phòng Trung ương Giáo hội đặt tại Chùa Quán Sứ thì Văn phòng Thường trực của Giáo hội tại Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Thiền viện Quảng Đức.Phương châm của Giáo hội là: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội trên cơ sở kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế và tuân thủ Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.[1][3]

Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Màu sắc chính thức     
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Ý thức hệ Phật giáo
Tổ chức thanh niên Gia đình Phật tử Việt Nam[1][2]
Trụ sở chính Chùa Quán Sứ, Hà Nội
Thành lập 7 tháng 11 năm 1981
Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
Khẩu hiệu Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội[1][3]
Thuộc quốc gia Việt Nam
Trang web phatgiao.org.vn

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Giáo hội Phật giáo Việt Nam http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38326891 http://www.daophatngaynay.com/vn/giao-duc/11989-Gi... http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/vi... http://www.phatgiaonguyenthuy.com/news-5139/dinh-h... http://www.chuatulam.net/p104a1075/han-quoc-bo-van... http://forum.nguoiaolam.net/Toan-c-nh-thong-tin-I-... http://www.phattuvietnam.net/phatgiaovietnam/ghpgv... http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chinh-quyen-k... http://thuvienhoasen.org/a14589/phat-giao-viet-nam... http://thuvienhoasen.org/a16668/phat-giao-va-su-ng...