Gà
Gà

hay gà nhà, (danh pháp hai phần: Gallus gallus, Gallus gallus domesticus) là một loài chim đã được con người thuần hoá cách đây hàng nghìn năm. Một số ý kiến cho rằng loài này có thuỷ tổ từ loài chim hoang dãẤn Độ và loài gà rừng lông đỏ nhiệt đới ở vùng Đông Nam Á. Trong thế giới loài chim, gà là loài vật có số lượng áp đảo nhất với 24 tỉ cá thể (thống kê đến năm 2003).[1]Con người thường sử dụng thịt gà, trứng gà và lông gà. Ngoài ra, ngày nay, người ta còn dùng gà để làm các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong các ngành sinh học, vật lý, hoá học.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Gà http://123.25.71.107:82/hoidap/vi/news/Chan-nuoi/B... http://123.25.71.107:82/hoidap/vi/news/Chan-nuoi/B... http://www.backyardchickens.com/LC-hatch.html http://www.brinsea.com/pdffiles/Brinsea_Handbook.p... http://www.britannica.com/eb/article-9111040 http://abcnews.go.com/Technology/story?id=1666805 http://books.google.com/books?id=AGUPAAAAYAAJ&pg=P... http://books.google.com/books?id=FJ9ULYwX3zgC&pg=P... http://books.google.com/books?id=NrIapgM4LwQC&pg=P... http://books.google.com/books?id=PTECAAAAQAAJ&pg=P...