Friedrich Engels
Friedrich Engels

Friedrich Engels

Friedrich Engels (thường được phiên âm tiếng ViệtPhriđrich Ăngghen,[1] sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820, mất ngày 5 tháng 8 năm 1895) là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà cách mạng, nhà lý luận quân sự, nhà triết học người Đức và là một người cộng sản nổi bật thế kỷ 19, người cùng với Karl Marx đã sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản, là lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế cộng sản 1.[2] Ông cùng với Karl Marx là đồng tác giả của bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848). Engels cũng biên tập đồng thời xuất bản quyển II và quyển III của bộ Tư bản sau khi Karl Marx mất.Ngoài những công trình chung với Marx, ông còn viết nhiều tác phẩm khoa học có giá trị như: "Nguồn gốc của gia đình, sở hữu tư nhân và nhà nước", "Về lịch sử người German cổ đại", "Chống Duhring", "Biện chứng của tự nhiên", v.v... Ngoài ra, cuốn "Tác dụng của lao động chuyển hoá vượn thành người" cũng là một công trình khoa học góp phần giải thích nguồn gốc hình thành và phát triển của loài người.