Flo
Flo

Flo

Flo (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp fluor /flyɔʁ/)[2]nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu F và số nguyên tử bằng 9, nguyên tử khối bằng 19. Nó là một halôgen và là nguyên tố đặc biệt luôn có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất, nằm trong nhóm 7 của bảng tuần hoàn. Ở dạng khí, nó có màu vàng lục nhạt và là chất độc cực mạnh. Nó là một chất ôxi hóa và hoạt động hóa học mạnh nhất trong tất cả các nguyên tố. Ở dạng nguyên chất, Flo cực kỳ nguy hiểm, có thể tạo ra những vết bỏng hóa học trên da.

Flo

Cấu hình electron [1s2 2s2 2p5
Trạng thái ôxy hóa -1 Axit mạnh
Màu sắc Màu vàng lục nhạt F
Độ dẫn nhiệt 0,02591 W·m−1·K−1
Nhiệt độ sôi 85,03 K ​(-118,12 °C, ​-306,62 °F)
Nhiệt bay hơi 3,27 kJ·mol−1
Tên, ký hiệu Flo, F
Hình dạng Thể khí màu vàng lục nhạt
Cấu trúc tinh thể Lập phương
Trạng thái vật chất Thể khí
Điểm tới hạn 144,00 K, 5,220 MPa
Tính chất từ Nghịch từ[1]
Năng lượng ion hóa Thứ nhất: 1681,0 kJ·mol−1
Thứ hai: 3374,2 kJ·mol−1
Thứ ba: 6050,4 kJ·mol−1
Nhiệt dung (Cp) (21,1°C) 825(Cv) (21,1°C) 610 J·mol−1·K−1
Độ âm điện 3,98 (Thang Pauling)
Mật độ ở thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy: 1,505 g·cm−3
Chu kỳ Chu kỳ 2
Mật độ 1,696 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa)
Nhiệt độ nóng chảy 53,53 K ​(-219,62 °C, ​-363,32 °F)
mỗi lớp 2, 7
isoNAChu kỳ bán rãDMDE (MeV)DP
isoNAChu kỳ bán rãDMDE (MeV)DP
18FTổng hợp109,77 phútε (3%)1,65618O
β+ (97%)0,63318O
19F100%19F ổn định với 19 neutron
Bán kính van der Waals 147 pm
Bán kính liên kết cộng hóa trị 60 pm
Nhóm, phân lớp 7p
Nhiệt lượng nóng chảy 0,51 kJ·mol−1
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) 18,9984032 g
Số đăng ký CAS 7782-41-4
Số nguyên tử (Z) 9
Phân loại   halogen