Flo
Flo

Flo

Flo (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp fluor /flyɔʁ/)[2]nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu F và số nguyên tử bằng 9, nguyên tử khối bằng 19. Nó là một halôgen và là nguyên tố đặc biệt luôn có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất, nằm trong nhóm 7 của bảng tuần hoàn. Ở dạng khí, nó có màu vàng lục nhạt và là chất độc cực mạnh. Nó là một chất ôxi hóa và hoạt động hóa học mạnh nhất trong tất cả các nguyên tố. Ở dạng nguyên chất, Flo cực kỳ nguy hiểm, có thể tạo ra những vết bỏng hóa học trên da.

Flo

Năng lượng ion hóa Thứ nhất: 1681,0 kJ·mol−1
Thứ hai: 3374,2 kJ·mol−1
Thứ ba: 6050,4 kJ·mol−1
Mật độ 1,696 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa)
mỗi lớp 2, 7
Độ dẫn nhiệt 0,02591 W·m−1·K−1
Mật độ ở thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy: 1,505 g·cm−3
Trạng thái ôxy hóa -1 Axit mạnh
Chu kỳ Chu kỳ 2
Bán kính van der Waals 147 pm
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) 18,9984032 g
Nhiệt độ sôi 85,03 K ​(-118,12 °C, ​-306,62 °F)
Hình dạng Thể khí màu vàng lục nhạt
Độ âm điện 3,98 (Thang Pauling)
Trạng thái vật chất Thể khí
Tên, ký hiệu Flo, F
Cấu trúc tinh thể Lập phương
Số đăng ký CAS 7782-41-4
Nhiệt dung (Cp) (21,1°C) 825(Cv) (21,1°C) 610 J·mol−1·K−1
Nhóm, phân lớp 7p
isoNAChu kỳ bán rãDMDE (MeV)DP
isoNAChu kỳ bán rãDMDE (MeV)DP
18FTổng hợp109,77 phútε (3%)1,65618O
β+ (97%)0,63318O
19F100%19F ổn định với 19 neutron
Phân loại   halogen
Nhiệt độ nóng chảy 53,53 K ​(-219,62 °C, ​-363,32 °F)
Số nguyên tử (Z) 9
Tính chất từ Nghịch từ[1]
Nhiệt lượng nóng chảy 0,51 kJ·mol−1
Điểm tới hạn 144,00 K, 5,220 MPa
Cấu hình electron [1s2 2s2 2p5
Nhiệt bay hơi 3,27 kJ·mol−1
Màu sắc Màu vàng lục nhạt F
Bán kính liên kết cộng hóa trị 60 pm