Flavonoid
Flavonoid

Flavonoid

Flavonoid (hoặc bioflavonoid) (bắt nguồn từ Latin flavus nghĩa là màu vàng, màu của flavonoid trong tự nhiên) là một loại chất chuyển hóa trung gian của thực vật. Tuy nhiên một số flavonoid có màu xanh, tím đỏ và cũng có một số khác lại không có màu. Trong thực vật cũng có một số nhóm hợp chất khác không thuộc flavonoid nhưng lại có màu vàng như carotenoid, anthranoid, xanthon có thể gây nhầm lẫn.Flavonoid được gọi là vitamin P (do tác dụng thẩm thấu vào thành mạch máu) từ giữa những năm 1930 đến những năm 50 đầu, nhưng thuật ngữ này đã lỗi thời và không còn được sử dụng.[1]Theo danh pháp IUPAC,[2][3], flavonoid có thể được chia thành:Thuật ngữ flavonoid và bioflavonoid do mô tả các hợp chất polyhydroxy polyphenol không chứa ketone không sát nghĩa nên được gọi một cách chuyên biệt hơn là flavanoids.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Flavonoid http://connection.ebscohost.com/c/articles/5136687... http://www.friedli.com/herbs/phytochem/flavonoids.... http://www.idpublications.com/journals/PDFs/IJAA/A... http://www.mdpi.com/1422-0067/10/11/4941/htm http://www.nutraceuticalsworld.com/issues/2009-03/... http://www.nutraingredients-usa.com/Regulation/FDA... http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S... http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S... http://www.thedailygreen.com/environmental-news/la... http://adsabs.harvard.edu/abs/2003Natur.424.1013S