Ethylene glycol
Ethylene glycol

Ethylene glycol

C(CO)OEthylene glycol (danh pháp IUPAC: ethane-1,2-diol) là một hợp chất hữu cơ có công thức (CH2OH)2. Nó chủ yếu được sử dụng cho hai mục đích, một là nguyên liệu thô trong sản xuất sợi polyester, hai là cho các công thức chống ăn mòn. Đó là một loại xi-rô hương vị không màu, không mùi, không mùi. Ethylene glycol có độc tính vừa phải.[3]

Ethylene glycol

Tham chiếu Beilstein 505945
3DMet B00278
ChEBI 30742
Giới hạn nổ 3,2%-15,2%[1]
Số CAS 107-21-1
InChI
đầy đủ
  • 1/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Điểm sôi 197,3 °C (470,4 K; 387,1 °F)
Khối lượng riêng 1,1132 g/cm3
Phân loại của EU Harmful (Xn)
Ảnh Jmol-3D ảnh
Độ hòa tan trong nước Miscible
PubChem 174
Chỉ dẫn R R22 R36
Bề ngoài Chất lỏng trong suốt
Chỉ dẫn S S26 S36 S37 S39 S45 S53
Độ hòa tan Hòa tan trong hầu hết dung môi hữu cơ
KEGG C01380
Mùi Không mùi[1]
Tham chiếu Gmelin 943
Số RTECS KW2975000
Nhóm chức liên quan Propylene glycol
Diethylene glycol
Triethylene glycol
Polyethylene glycol
MeSH Ethylene+glycol
SMILES
đầy đủ
  • C(CO)O

Nguy hiểm chính Harmful
Độ nhớt 1,61 × 10−2 N*s / m2[2]
Áp suất hơi 0,06 mmHg (20 °C)[1]
Điểm nóng chảy −12,9 °C (260,2 K; 8,8 °F)
NFPA 704

1
2
0
 
PEL None[1]
Tên khác Ethylene glycol
1,2-Ethanediol
Ethylene alcohol
Hypodicarbonous acid
Monoethylene glycol
1,2-Dihydroxyethane
Số EINECS 203-473-3
Viết tắt MEG

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ethylene glycol http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP04... http://chemapps.stolaf.edu/jmol/jmol.php?model=C(C... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3000k/f203.i... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3006f/f815.i... http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cg... http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2007/MB_cgi?mode=&... http://physics.info/viscosity/ http://ecb.jrc.it/esis/index.php?GENRE=ECNO&ENTREE... http://www.genome.ad.jp/dbget-bin/www_bget?cpd:C01... http://www.3dmet.dna.affrc.go.jp/html/B00278.html