Dorothy_Bush_Koch
Dorothy_Bush_Koch

Dorothy_Bush_Koch

Dorothy Bush Koch Walker, thường được gọi là "Doro", (sinh năm 1959) là một tác giả và nhà từ thiện người Mỹ. Bà là con gái của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 41 George H.W. Bush và cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush và nhỏ nhất trong các người em của George W. Bush, Tổng thống thứ 43.[1]

Liên quan