Deoxyribose
Deoxyribose

Deoxyribose

C(C=O)[C@@H]([C@@H](CO)O)ODeoxyribose, hay chính xác hơn 2-deoxyribose, là một monosaccharide với công thức lý tưởng hóa H−(C=O)−(CH2)−(CHOH)3−H. Tên của nó chỉ ra rằng nó là một đường deoxy, có nghĩa là nó được bắt nguồn từ ribose đường do mất một nguyên tử oxy. Vì đường pentose arabinose và ribose chỉ khác nhau về cấu trúc tại C2 ', 2-deoxyribose và 2-deoxyarabinose là tương đương, mặc dù thuật ngữ thứ hai hiếm khi được sử dụng vì ribose chứ không phải arabinoza là tiền thân của deoxyribose.

Deoxyribose

ChEBI 28816
Số CAS 533-67-5
InChI
đầy đủ
  • 1/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
Điểm sôi
SMILES
đầy đủ
  • C(C=O)[C@@H]([C@@H](CO)O)O

Danh pháp IUPAC 2-deoxy-D-ribose
Điểm nóng chảy 91 °C (364 K; 196 °F)
Ảnh Jmol-3D ảnh
Độ hòa tan trong nước Tan nhiều
PubChem 5460005
Bề ngoài Chất rắn trắng
Tên khác 2-deoxy-D-erythro-pentose
thyminose