Days_Gone_Bye_(The_Walking_Dead)

"Days Gone Bye" là tập đầu tiên của Phần 1, đồng thời cũng là tập đầu tiên của series phim truyền hình về dịch bệnh The Walking Dead. Tập phim lên sóng trên kênh AMC của Mỹ vào ngày 31 tháng 10 năm 2010.[1][2] Khi phát sóng tại Mỹ, tập phim đã đạt được xếp hạng cao với 5,35 triệu người xem trong đó có 2,7 triệu người từ 18-49 tuổi.[3][4][5][6]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Days_Gone_Bye_(The_Walking_Dead) http://www.digitalspy.ca/british-tv/s135/the-walki... http://www.amctv.com/shows/the-walking-dead/ http://www.amctv.com/shows/the-walking-dead/episod... http://www.bloody-disgusting.com/news/20803 http://www.coronacomingattractions.com/news/exclus... http://www.craveonline.com/tv/articles/136756-amc-... http://www.dreadcentral.com/news/38024/from-set-th... http://www.dreadcentral.com/news/38944/the-walking... http://www.dreadcentral.com/news/39066/the-walking... http://www.dreadcentral.com/news/39337/the-walking...