Danh_sách_quốc_gia_theo_mật_độ_dân_số
Danh_sách_quốc_gia_theo_mật_độ_dân_số

Danh_sách_quốc_gia_theo_mật_độ_dân_số

Danh sách các nước theo mật độ dân số tính theo số dân cư trú/km². Danh sách này bao gồm các quốc gia và các vùng lãnh thổ độc lập tự trị được công nhận bởi Liên Hiệp Quốc. Các số liệu ở bảng sau được dựa trên diện tích bề mặt bao gồm cả các sông, hồ.Danh sách quốc kỳ
Danh sách quốc catháng10năm 2017Nguồn: Dự án Dân số Thế giới của Liên Hiệp Quốc (mẫu 2004). Dữ liệu của năm 2005.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh_sách_quốc_gia_theo_mật_độ_dân_số ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Est... http://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/banc_d... http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Populati... http://cso.gov.af/Content/files/Settled%20Populati... http://www.instat.gov.al/media/177354/main_results... http://www.armstat.am/en/?nid=126&id=11001 http://www.ine.gov.ao http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/novedades... http://www.statistik.at/web_de/presse/075280 http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/94713ad445...