Danh sách vua Ấn Độ

Danh sách vua Ấn Độ sau đây là một trong những danh sách người đương nhiệm.[1] Các vị vua và triều đại mang tính thần thoại ban đầu và được dẫn chứng bằng tư liệu sau này được coi là đã cai trị một phần tiểu lục địa Ấn Độ đều có trong danh sách này.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh sách vua Ấn Độ http://www.uq.net.au/~zzhsoszy/ips/main.html http://books.google.com/?id=sGFFQgzGUYIC&pg=PR19&d... http://kingdomsofindia.com/indianhistory/topic227.... http://www.paradoxplace.com/Insights/Civilizations... http://books.google.co.in/books?id=wEluAAAAMAAJ&q=... http://www.4dw.net/royalark/India/India.htm http://www.royalark.net/India/kolhap2.htm http://www.royalark.net/India4/satara2.htm http://www.royalark.net/India4/tanjore2.htm http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1947/30/pdfs/u...