Danh sách quốc gia theo số dân
Danh sách quốc gia theo số dân

Danh sách quốc gia theo số dân

Danh sách quốc kỳ
Danh sách quốc caĐây là danh sách các nước theo số dân.Danh sách này dựa trên cách gọi tên dùng trong danh sách các nước trên thế giới. Lưu ý là bài này không chủ ý nói về tình trạng của các lãnh thổ.Một số lãnh thổ cũng được đề cập để tiện so sánh. Chúng được in nghiêng.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh sách quốc gia theo số dân http://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/n... http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Populati... http://www.instat.gov.al/graphics/doc/tabelat/Treg... http://www.armstat.am/en/?nid=126&id=19001&submit=... http://www.central-bureau-of-statistics.an/populat... http://www.statistik.at/web_en/statistics/populati... http://www.bhas.ba/new/BiHStats.asp?Pripadnost=4&m... http://www.nsi.bg/Population_e/Population_e.htm http://www.namlc.bm/portal/server.pt/gateway/PTARG... http://www.ine.gob.bo/indice/visualizador.aspx?ah=...