Danh sách ngôn ngữ chính thức theo quốc gia

Sau đây là danh sách các ngôn ngữ chính thức theo quốc gia. Danh sách này cũng bao gồm ngôn ngữ vùng, ngôn ngữ thiểu số và ngôn ngữ dân tộc, được xếp phân hạng theo ý nghĩa như sau:(Các ngôn ngữ tại Andorra)[4](Ngôn ngữ tại Bỉ)[12](Ngôn ngữ tại Bồ Đào Nha)Và các tỉnh hải ngoại và lãnh thổ hải ngoại (Ngôn ngữ tại Phápchính sách ngôn ngữ tại Pháp)[26](Ngôn ngữ tại Ấn Độ)(Ngôn ngữ tại Indonesia)(Ngôn ngữ tại Ireland)[27](Ngôn ngữ tại Ý)[33](Ngôn ngữ tại Nga)Và các lãnh thổ hải ngoại

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh sách ngôn ngữ chính thức theo quốc gia http://www.ab.gov.ag/gov_v1/government/constitutio... http://www.parlament.al/eng/dokumenti.asp?id=1117&... http://www.gov.am/enversion/legal_1/legal_sahman_a... http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/english/downlo... http://www.constcourt.gov.az/index.php?nw=2&j=11 http://www.senate.be/doc/const_de.html#t1 http://www.senate.be/doc/const_fr.html#t1 http://www.senate.be/doc/const_nl.html#t1 http://treinamento.folhasp.com.br/linguasdobrasil/... http://www.leismunicipais.com.br/twitter/222/legis...