Danh sách các chương trình Paris By Night thập niên 2010

Paris By Night do ông Tô Văn Lai sáng lập sau năm 1975. Cuốn video số 1 sản xuất và phát hành tại Paris, Pháp.Dưới đây là danh sách và thông tin về các chương trình Paris By Night được sản xuất và phát hành lần đầu trong thập niên 2010. Kể từ Paris By Night 104, song song với dạng DVD, chương trình được phát hành dưới dạng đĩa Blu-ray[1]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh sách các chương trình Paris By Night thập niên 2010 http://ccphim.com/phim/paris-by-night-101.aspx http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp... http://www.saigontin.com/gi%E1%BA%A3i-tri/paris-by... http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=970723 http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=979886 http://www.thuyngaonline.com http://www.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=1002978 http://thuyngashop.com/paris-by-night-102-pre-orde... http://www.youtube.com/watch?v=JuCbAy9NnvA http://www.thuynga.fr