Danh sách đại diện của Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp lớn

Dưới đây là bảng liệt kê thành tích của các đại diện Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh sách đại diện của Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp lớn http://vnexpress.net/giai-tri/nguoi-dep-viet-nam-v... http://www.yan.vn/nam-em-lot-top-16-hoa-hau-trai-d... https://missworldvn.com/tin-tuc/17-guong-mat-dai-d... https://www.mrsuniverseltd.com/sub/delegates2016.h... https://vnexpress.net/giai-tri/huong-giang-vao-top... https://vnexpress.net/giai-tri/le-au-ngan-anh-doat... https://vnexpress.net/giai-tri/mai-phuong-thuy-lot... https://vnexpress.net/giai-tri/ngoc-chau-thang-gia... https://vnexpress.net/giai-tri/ngoc-chau-vao-top-1... https://vnexpress.net/giai-tri/nguyen-thi-huyen-lo...