DC_Extended_Universe

Không tìm thấy kết quả DC_Extended_Universe

Bài viết tương tự

English version DC_Extended_Universe


DC_Extended_Universe

Kinh phí Tổng cộng (7 phim):
1,33 tỷ USD[2]
Dựa trên Các nhân vật được phát triển
của DC Comics
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Quốc gia Mỹ
Hãng sản xuất
Phát hành Warner Bros. Pictures
Doanh thu Tổng cộng (7 phim):
5,40 tỷ USD[2]
Công chiếu 2013–nay
Diễn viên Xem bên dưới