D

D, d (gọi là dê khi dùng trong tiếng Việt và đê khi dùng trong từ vựng tiếng nước ngoài) là chữ thứ tư trong phần nhiều chữ cái dựa trên Latinh và là chữ thứ sáu trong chữ cái tiếng Việt. Trong tiếng Việt, chữ D được phát âm /z/ (âm "dờ", tương ứng với chữ Z của tiếng nước ngoài dùng chữ Latinh). Trong hầu hết những ngôn ngữ sử dụng ký tự Latinh trên thế giới, chữ D được phát âm /d/ (âm "đờ") như chữ Đ trong tiếng Việt. Người nước ngoài thường đọc sai tên người Việt có chữ D đứng đầu thành âm "đờ", nên một số người Việt đôi khi thay D bằng Z hoặc thêm Z sau D để biểu thị đúng âm "dờ" (ví dụ như Hồ Dzếnh).Chữ dâlet của tiếng Xê-mit có lẽ có gốc từ dấu tốc ký cho con cá hoặc cái cửa. Trong các tiếng Xê-mit, tiếng Hy Lạp cổ và cận đại và tiếng Latinh, chữ này đọc như /d/ (chữ Đ trong tiếng Việt). Trong bảng chữ cái Etruscan, chữ này không cần thiết nhưng vẫn được giữ (xem chữ B).