Cyanerpes cyaneus gemmeus

Cyanerpes cyaneus là một loài chim trong họ Thraupidae.[2]