Cyanarctia percurrens

Cyanarctia percurrens là một loài bướm đêm thuộc phân họ Arctiinae, họ Erebidae.[1]