Cyanallagma ferenigrum

Cyanallagma ferenigrum là một loài chuồn chuồn kim trong họ Coenagrionidae.[1]Loài này được xếp vào nhóm loài thiếu dữ liệu trong sách Đỏ của IUCN năm 2007.[2]Cyanallagma ferenigrum được De Marmels miêu tả khoa học năm 2003.