Cyanallagma corbeti

Cyanallagma corbeti là một loài chuồn chuồn kim trong họ Coenagrionidae.[1]Cyanallagma corbeti được miêu tả khoa học năm 2009 bởi Costa, Santos & I. de Souza.