Cuộc xâm nhập Campuchia

Không tìm thấy kết quả Cuộc xâm nhập Campuchia

Bài viết tương tự

English version Cuộc xâm nhập Campuchia


Cuộc xâm nhập Campuchia

Thời gianĐịa điểmKết quả
Thời gian29 tháng 4 - 22 tháng 7 1970
Địa điểm
Miền Đông Campuchia
Kết quảHoa Kỳ thu giữ khối lượng lớn vật tư, nhưng thất bại trong việc tiêu diệt lực lượng quân Giải phóng ở Campuchia
Mở rộng nội chiến Campuchia.
Quân giải phóng kiểm soát thêm nhiều vùng tại Campuchia
Thời gian 29 tháng 4 - 22 tháng 7 1970
Địa điểm
Miền Đông Campuchia
Kết quả Hoa Kỳ thu giữ khối lượng lớn vật tư, nhưng thất bại trong việc tiêu diệt lực lượng quân Giải phóng ở Campuchia
Mở rộng nội chiến Campuchia.
Quân giải phóng kiểm soát thêm nhiều vùng tại Campuchia