Cuộc xâm lược Ba Lan của Liên Xô (1939)

Thời gianĐịa điểmKết quả
Thời gian17 tháng 9 năm 19396 tháng 10 năm 1939
Địa điểm
Kết quảThắng lợi quyết định của Liên Xô
Lãnh thổ tây Ucraina và tây Belarus được thu hồi từ Ba Lan
Thời gian 17 tháng 9 năm 19396 tháng 10 năm 1939
Địa điểm
Kết quả Thắng lợi quyết định của Liên Xô
Lãnh thổ tây Ucraina và tây Belarus được thu hồi từ Ba Lan