Cuộc xâm chiếm Iran (1941)

Thời gianĐịa điểmKết quảThay đổilãnh thổ
Thời gian25 tháng 817 tháng 9 năm 1941
Địa điểm
Kết quả

Liên Xô và Anh chiến thắng

Vua Reza Shah của Iran thoái ngôi.
Thay đổi
lãnh thổ

Liên Xô chiếm đóng miền Bắc Iran

Anh chiếm đóng miền Nam Iran
Thời gian 25 tháng 817 tháng 9 năm 1941
Địa điểm
Kết quả

Liên Xô và Anh chiến thắng

Vua Reza Shah của Iran thoái ngôi.
Thay đổilãnh thổ

Liên Xô chiếm đóng miền Bắc Iran

Anh chiếm đóng miền Nam Iran